คำเตือน License ไม่ถูกต้อง(ให้ตรวจสอบในหัวข้อ Login และ ระบบ License)

กรุณาตรวจสอบ Username และ Password และ License Key ว่ากำหนดค่าถูกต้องหรือไม่

คลิ๊กที่นี่เพื่อ Login เข้า Webpumps Control Panel เพื่อตรวจสอบ และ กำหนดค่าต่างๆ


ให้ทำการลงทะเบียน IP ก่อนจึงจะสามารถทำงานได้

IP ที่ต้องใช้ลงทะเบียนของท่านคือ : 198.252.98.80

หากยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ลงทะเบียนได้ที่นี่